Archief voor juni, 2014

P&O Contactgroep vindt bijeenkomst over WAJONG boeiend.

16, jun, 2014

P&O Contactgroep vindt bijeenkomst over WAJONG boeiend.

Op 10 juni jl. kwam de P&O Contactgroep van KennisNetwerk Steenwijkerland (KNS) bijeen bij Waterreijk Weerribben Wieden aan het Stationsplein te Steenwijk. Ilse Boers was onze gastvrouw.

Deze bijeenkomst werd in samenwerking met UWV WERKbedrijf georganiseerd.

Ilse Boers heette de aanwezigen van harte welkom en vertelde waar Waterrreijk voor staat.

“De organisatie WaterReijk Marketing, onderdeel van Marketing Oost, verzorgt in nadrukkelijke samenwerking met o.a. (toeristische en recreatieve) ondernemers, ondernemersverenigingen, evenementenorganisatoren, natuurpartijen, gemeente Steenwijkerland en Provincie Overijssel de promotie en algemene informatievoorziening over de regio. Met onze activiteiten beogen we de bekendheid van de regio te vergroten en mensen te inspireren tot een bezoek aan de regio, om hiermee de regionale economie, waarbinnen toerisme en recreatie een belangrijke pijler is, versterken.”

Arbeidsdeskundige Paul van Tellingen, van UWV WERKbedrijf IJsselvecht te Zwolle, nam de aanwezigen mee in de Wet Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten). De huidige wet geldt sinds 1 januari 2010. De Wajong is geen verzekering en wordt vanuit de voorzieningenpot betaald.

Paul vertelde wat de Wajong is, voor wie deze geldt, hoe UWV beoordeelt en over de diverse regelingen en instrumenten die vanuit UWV voor de Wajongere ingezet kunnen worden. Je kunt daarbij denken aan Mobiliteitskorting, No-riskpolis, Loondispensatie, Voorzieningen, Jobcoaching en Proefplaatsing.

Per 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. De Wajong is vanaf 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk voor mensen die duurzaam een arbeidsvermogen hebben. Het zittende bestand van Wajong wordt opnieuw beoordeeld. Mensen met arbeidsvermogen, die anders in de Wajong zouden zijn ingestroomd, gaan tot de doelgroep van de gemeente behoren.

Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Margriet Bollen of Bianca Start van UWV WERKbedrijf IJsselvecht te Zwolle.

Email: margriet.bollen@uwv.nl       bianca.start@uwv.nl

 

Wilt u in de toekomst een P&O bijeenkomst van KennisNetwerk Steenwijkerland bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van KNS.  

http://www.kennisnetwerksteenwijkerland.nl/aanmelden-nieuwsbrief

P&O contactgroep bijeenkomst 10 juni a.s.; wat moet u regelen als u een wajongere in dienst wilt nemen?

10, jun, 2014

Wat moet u regelen als u een wajongere in dienst wilt nemen?

 

Het in dienst nemen van een Wajongere biedt vele voordelen voor de werkgever.

Zo is er loondispensatie mogelijk als de arbeidsprestatie van de Wajonger beduidend minder is.

Verder kan de werkgever een premiekorting krijgen en kan hij recht hebben op subsidie om aanpassingen aan de werkplek mogelijk te maken.

Paul van Tellingen, Arbeidsdeskundige van UWV WERKbedrijf te Zwolle, kan u alles vertellen over dit onderwerp.

Hij heeft jarenlange ervaring met de wajong en weet daarom (als geen ander) welke vragen en ervaringen er zijn bij ondernemers en p&o-ers.

Daarnaast is Paul als Arbeidsdeskundige werkzaam in regio Steenwijkerland. Dus bekend met de regio.

De P&O Contactgroep is op 10 juni a.s. te gast bij WaterReijk Weerribben Wieden te Steenwijk.

 

Datum          :        10 juni 2014  

Inloop           :        15.30 uur 

Aanvang       :        15.45 uur 

Locatie          :        Stationsplein 8, 8331 GM Steenwijk

 

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? aanmelden kan via: www.kennisnetwerksteenwijkerland.nl

Kennis Netwerk Steenwijkerland (KNS) zoekt actieve en ondernemende bestuursleden

04, jun, 2014

Kennis Netwerk Steenwijkerland (KNS) zoekt bestuursleden

Kennis Netwerk Steenwijkerland (KNS) is al vanaf 2005 actief om kennisuitwisseling tussen bedrijven en instellingen in Steenwijkerland te stimuleren. Zonder winstoogmerk, op een onafhankelijke en breed georiënteerde manier brengen we ondernemers en ondernemende mensen dichter bij elkaar. Door te bouwen aan een web van kennis en kunde versterken we elkaar door van elkaar te leren. Voor elkaar, met elkaar. Dat doet Kennis Netwerk Steenwijkerland.

Op dit moment is KNS op zoek naar een of meer

actieve en ondernemende bestuursleden

KNS wil de zin om te ondernemen stimuleren door kennis en inspiratie te delen. Maar dan wel op een toegankelijke, belangeloze en herkenbare manier. Geen hoogdravende taal of gebakken lucht. Echte toegevoegde waarde. Door en voor ondernemers en ondernemende mensen werkzaam bij instellingen uit de regio Steenwijkerland. Ondernemend Steenwijkerland dus, in de ruimste zin van het woord.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een of meerdere medebestuursleden die net als wij geloven in de doelstellingen van KNS. Die goed in teamverband kunnen werken, van aanpakken weten, communicatief vaardig zijn en bij voorkeur ook nog eens een groot netwerk hebben. Heb jij de tijd, de energie en zin om samen met ons – de twee overgebleven bestuursleden – KNS weer op de kaart te zetten? Dan ben jij misschien wel een van onze nieuwe bestuursleden.

Meer weten?

Weten wat KNS zoal heeft gedaan? Bezoek de website www.kennisnetwerksteenwijkerland.nl. Voor meer informatie over de taken neem je contact op met Harry Renting (06 – 53 67 60 54) of Cindy van der Helm (0521 – 763402 / 06 – 51 49 08 48). Solliciteren doe je telefonisch of via info@kennisnetwerksteenwijkerland.nl