Archief voor september, 2014

Persbericht: gemeente en KNS organiseren een mini bijeenkomst voor ondernemers

22, sep, 2014

PERSBERICHT

 

Steenwijk, 22 september 2014

 

 

Gemeente organiseert mini-bijeenkomst voor startende ondernemers

 

 

Op donderdag 9 oktober 2014 organiseert de gemeente Steenwijkerland in samenwerking met Kennis Netwerk Steenwijkerland speciaal voor startende ondernemers een mini-bijeenkomst.

 

Tijdens deze bijeenkomst wordt de starter bijgepraat over zaken als investeringsaftrek, urencriterium, zakelijke kilometers, willekeurige afschrijving en het opzetten van een goede administratie. Uiteraard is er ook de gelegenheid om persoonlijke vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers. Deze mini-bijeenkomst vervangt het voormalig ‘Ondernemersloket’ en zal eens in de twee maanden plaatsvinden.

 

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 9 oktober van 15:00 tot 17:00 uur in het gemeentehuis. De gemeente Steenwijkerland stimuleert goed ondernemerschap en maakt het daarom samen met Kennis Netwerk Steenwijkerland mogelijk dat deelnemers deze bijeenkomst gratis kunnen bijwonen. Het aantal plaatsen is echter beperkt; inschrijving geschiedt op basis van aanmelding. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven tot en met maandag 6 oktober 2014 door een e-mail te sturen aan marijke.dam@steenwijkerland.nl.

 

Starters die wel geïnteresseerd zijn maar verhinderd op 9 oktober, wordt aangeraden alvast de datum van de volgende bijeenkomst te noteren: donderdag 11 december.

 

 

EINDE BERICHT

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marijke Dam, medewerker Economie van de Gemeente Steenwijkerland, via telefoonnummer 14 0521 of per mail via Marijke.Dam@Steenwijkerland.nl

of met Cindy van der Helm, bestuurslid Kennis Netwerk Steenwijkerland, via 0521 – 76 34 02 of info@kennisnetwerksteenwijkerland.nl.

Uitnodiging cyclus “Risico’s: eerst zien dan vermijden!”

17, sep, 2014

UITNODIGING CYCLUS “RISICO’S: EERST ZIEN, DAN VERMIJDEN!”              De huidige economische crisis zorgt voor veel onrust in zowel de bank- als de verzekeringswereld. Beide markten zijn mede als gevolg van aangescherpte wet- en regelgeving, steeds bewuster bezig met het beheersen van zowel financiële als operationele risico’s. Inzicht in risico’s is daarom voor hen van groot belang. Ondernemen zonder risico’s te nemen is ondenkbaar. Het blijft echter voor veel ondernemers lastig om risico’s vooraf in kaart te brengen zodat deze kunnen worden meegenomen in het risicoprofiel van het bedrijf. Soms denk je alles goed te hebben geregeld en blijken er in de praktijk toch onverwachte risico’s te bestaan met grote gevolgen. Het is daarom belangrijk van tevoren alle mogelijke risico’s te benoemen en een juiste afweging te maken welke maatregelen gepast zijn. Een taxatierapport kan helpen bij het inzichtelijk maken van risico’s die u mogelijk loopt als ondernemer. Het is van groot belang dat al bij de aanbesteding van een taxatieopdracht de juiste keuzes en afwegingen worden gemaakt. Het stellen van relevante vragen is daarbij essentieel. Welke waarde heb ik nodig en voor welk doel? Welk taxatiebureau kan die specifieke waarde bepalen en hoe doen zij hun werk? Welke informatie moet het taxatierapport bevatten? Welke toegevoegde waarde heeft een taxatierapport bij een financiële transactie of brandschade? Tijdens de presentatie wordt uitgebreid ingegaan op onder andere deze aandachtspunten. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden worden mogelijke risico’s geschetst. U krijgt ruimschoots de gelegenheid uw vragen te stellen en wij verwachten door de interactieve opzet tot interessante en inhoudelijke discussies te komen.

Om ondernemers te wijzen op alle mogelijke risico’s organiseert Kennis Netwerk Steenwijkerland in samenwerking met een aantal specialisten een cyclus over risico’s. De cyclus getiteld: ‘Risico’s: Eerst zien, dan vermijden’ bestaat uit drie sessies, die ieder een ander risico-aspect belichten. De eerste sessie uit deze cyclus vindt plaats op woensdag 8 oktober a.s.  De bijeenkomst is vooral gericht op ondernemers en directeuren/managers die het waarborgen van de continuïteit van hun bedrijf als belangrijkste taak zien. De lezing wordt verzorgd door Pieter Bakker (directeur van Lengkeek Taxaties). PROGRAMMA:

Ontvangst: 16.30 uur, de bijeenkomst start om 17.00 uur
Pauze  : 17.45 uur
Vragen en discussie: 18.00 uur
Afronding met hapje en drankje: 18.45 uur
Locatie: Rabobank Steenwijk, Meppelerweg  8331 CS  STEENWIJK

 

Aanmelden kan via de website van Kennis Netwerk Steenwijkerland, www.kennisnetwerksteenwijkerland.nl , volg het menu ‘Aanmelding’.

Risicosessie: Bent u zich bewust van de mogelijke risico’s die u als ondernemer loopt?

09, sep, 2014

Heeft u een duidelijk beeld van de risico’s die u als ondernemer loopt? Om ondernemers te wijzen op alle mogelijke risico’s organiseert Kennis Netwerk Steenwijkerland in samenwerking met een aantal specialisten een cyclus over risico’s. De eerste sessie uit deze cyclus getiteld: ‘Risico’s: Eerst zien, dan vermijden’ vindt plaats op woensdag 8 oktober a.s. Ben u verantwoordelijk voor waarborging van de continuïteit van uw onderneming of van de onderneming waar u voor werkt? Kom dan naar de bijeenkomst op 8 oktober aanstaande. Aanmelden kan via het menu ‘aanmelding’ op de home page.

Bijeenkomst P&O contactgroep: de zwakke kanten van social media binnen uw bedrijf, 21 oktober 2014

08, sep, 2014

De zwakke kanten van Social Media binnen uw bedrijf.

Consumenten en medewerkers kunnen alles zeggen over je bedrijf op sociale media websites. Dit kan zorgen voor veel positieve publiciteit, maar ook voor slechte publiciteit, ook als dat niet terecht is. Om deze problemen tegen te gaan stellen steeds meer bedrijven social media richtlijnen op voor hun medewerkers.

Op dinsdag 21 oktober a.s. organiseert de P&O Contactgroep van Kennisnetwerk Steenwijkerland een boeiende, interactieve bijeenkomst over dit onderwerp. Onder begeleiding van Cees Janssen gaan we met elkaar aan de slag met dit thema. Dus inbreng van de aanwezigen is van harte welkom.

Waar en hoe laat vindt de bijeenkomst plaats?

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 oktober a.s. bij De Meenthe, vergaderzaal 1, Stationsplein 1 te Steenwijk.

  • ·         15.45 – 16.00 uur, ontvangst
  • ·         16.00 uur, aanvang
  • ·         18.00 uur, einde

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via het menu ‘aanmelding’ op www.kennisnetwerksteenwijkerland.nl . Wij hopen u op 21 oktober a.s. te mogen begroeten.

 

P&O Contactgroep,

 

Margriet Bollen, Martha van Dalen en Cees Janssen

02, sep, 2014

Op dinsdag 26 augustus vond alweer de derde gratis Prezi training plaats. Tijdens deze drie uur durende workshop leerden diverse ondernemers uit Steenwijkerland en omstreken hoe ze een presentatie in Prezi kunnen maken. Prezi is ‘het nieuwe PowerPoint’ en wordt steeds vaker gebruikt om een presentatie te verzorgen. Tijdens de avond worden de deelnemers aan de hand van een kleine 50 opdrachten meegenomen in deze, voor de meeste deelnemers, toch wel nieuwe wereld. Gevolg: aan het eind van de avond kan iedereen een eigen presentatie maken, waarin ook foto’s en filmpjes zijn verwerkt.

De workshops werden gegeven door Erik en Cindy van der Helm bij ZZindi Corporate Communicatie aan de Oostermeentherand in Steenwijk. Enkele reacties van deelnemers: “In 1 avond 80% van Prezi basiskennis opgedaan dankzij @ZZindi in #steenwijk Plaatjes, filmpjes, tekst, alles mogelijk met Prezi” en “superleuke training Prezi gevolgd bij @ZZindi #CindyVanDerHelm met dank aan Kennisnetwerk Steenwijkerland”. 

Ook geïnteresseerd in een gratis training? Meld je aan voor onze nieuwsbrief of hou de agenda van KNS in de gaten!

Preziworkshop-387 ZZindi Corporate Communicatie