Archief voor maart, 2015

Informatiebijeenkomst voor startende ondernemers, 9 april 2015

27, mrt, 2015

Informatiebijeenkomst voor startende ondernemers

Op donderdag 9 april 2015 organiseert de gemeente Steenwijkerland in samenwerking met Kennis Netwerk Steenwijkerland speciaal voor startende ondernemers een bijeenkomst. De bijeenkomst is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Belangstellenden kunnen zich tot en met 7 april 2015 aanmelden.

Tijdens deze bijeenkomst van het Ondernemersloket wordt de starter bijgepraat over zaken als investeringsaftrek, urencriterium, zakelijke kilometers, willekeurige afschrijving en het opzetten van een goede administratie. Uiteraard is er ook de gelegenheid om persoonlijke vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers.

De bijeenkomst is op donderdag 9 april van 15:00 tot 17:00 uur in het gemeentehuis. De gemeente Steenwijkerland stimuleert goed ondernemerschap en maakt het daarom samen met Kennis Netwerk Steenwijkerland mogelijk dat deelnemers deze bijeenkomst van het Ondernemersloket gratis kunnen bijwonen. Het aantal plaatsen is echter beperkt, u kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven tot en met dinsdag 7 april 2015 via www.steenwijkerland.nl/ondernemers/contact/bijeenkomsten.

Starters die wel geïnteresseerd zijn maar die zijn verhinderd op 9 april, wordt aangeraden alvast de data van de volgende bijeenkomsten te noteren: donderdag 21 mei (in samenwerking met Zelfstandig Met Elkaar) en 11 juni (in samenwerking met (Kennis Netwerk Steenwijkerland).

Nieuwe tijd voor mobiliteit, 15 april a.s.

24, mrt, 2015

Uitnodiging: brainstormsessie ‘Nieuwe tijd voor mobiliteit’ (georganiseerd door de gemeente Steenwijkerland en provincie Overijssel)

Graag nodigen wij uit voor een bijeenkomst over de veranderde mobiliteit in Steenwijkerland / provincie Overijssel op

woensdag 15 april 2015 om 19:30 uur in de Valleizaal van Zalencentrum Dalzicht, Frieseweg 39, 8375 AH in Oldemarkt.

De zaal is open vanaf 19:15 uur.

 

Mobiliteit is belangrijk voor het leefbaar houden van een samenleving: mensen gaan naar school, het werk, winkelen of bekenden bezoeken.

Mobiliteit verandert: door digitalisering, vergrijzing, meer zelfstandigheid van ouderen en de opkomst van nieuwe vervoermiddelen als de e-fiets

gaan we ons anders verplaatsen. Mobiliteit is daarmee van iedereen en van alle tijden, maar de invulling ervan verandert.

Dit heeft onder meer gevolgen voor het openbaar vervoer en de regiotaxi in Steenwijkerland.

 

Het openbaar vervoer kan niet in haar huidige vorm blijven bestaan. Voor Steenwijkerland willen wij onderzoeken of er alternatieven zijn voor de bus,

die op sommige plaatsen steeds vaker zonder passagiers rijdt en de regiotaxi. Hoe kan het anders, hoe kan het beter.

 

Om goed te weten wat er nodig is, willen de gemeente Steenwijkerland en provincie Overijssel in gesprek met inwoners, bedrijfsleven en organisaties.

Het onderwerp is ‘Nieuwe tijd voor mobiliteit’. Tijdens deze eerste bijeenkomst vertellen wij u meer over de problematiek en achtergronden en willen

we graag samen ideeën opdoen op weg naar een Nieuwe tijd voor mobiliteit.

 

U kunt zich aanmelden t/m 12 april 2015 door een email te sturen aan: AM.kamerbeek@overijssel.nl

met als onderwerp: aanmelding Nieuwe tijd voor mobiliteit Steenwijkerland.

 

Wij zien u graag op 15 april 2015!

 

10 maart a.s., Cyclus Risico’s: Eerst zien dan vermijden met als onderwerp: Failliet na brand: aan wie ligt het?

10, mrt, 2015

We hebben de laatste tijd redelijk veel te maken gehad met branden in onze regio. Denk alleen al aan De Rechter en het RSG. Vraag is: wat kan je doen om dit soort gebeurtenissen te voorkomen. En ook niet onbelangrijk: als er al brand is geweest, kan je na zo’n schade nog wel verder met je bedrijf? De standaard uitkeringstermijn van verzekeraars is 52 weken. Kom je daar wel mee weg?

Als ondernemer denk je alles goed te hebben geregeld. Soms echter blijken er in de praktijk toch onverwachte risico’s te bestaan met grote gevolgen. Om ondernemers te wijzen op alle mogelijke risico’s organiseert Kennis Netwerk Steenwijkerland in samenwerking met een aantal specialisten een cyclus over risico’s. De cyclus getiteld: ‘Risico’s: Eerst zien, dan vermijden’ bestaat uit drie los van elkaar staande sessies, die ieder een ander risico-aspect belichten. De eerstvolgende sessie uit deze cyclus vindt plaats op dinsdag 10 maart a.s.

Lees voor meer informatie bijgaande uitnodiging. Aanmelden kan via de website van Kennis Netwerk Steenwijkerland, www.kennisnetwerksteenwijkerland.nl . Volg het menu ‘Aanmelding’. We hopen op een grote opkomst.

150203 uitnodiging cyclus ‘risico en ondernemen’