Archief voor april, 2015

Heeft u uw cyberrisico’s al in kaart gebracht?

22, apr, 2015

(In verband met een onverwachte gebeurtenis kan deze bijeenkomst helaas niet doorgaan. Nadere informatie over een nieuwe datum volgt snel.)

Cyberrisico’s en cybercriminaliteit krijgen steeds meer aandacht van ondernemers. En terecht, want de gevolgen van cyberincidenten kunnen verstrekkend en divers zijn. Toch is aandacht slechts het begin: écht doorslaggevend zijn de concrete maatregelen waarmee organisaties zich tegen de risico’s wapenen. Maar, hoe identificeer je de risico’s? Hoe bepaal je de financiële impact van risico’s voor je onderneming? Welke acties zijn cruciaal?

Op dit soort vragen wordt antwoord gegeven tijdens de derde lezing uit de risicocyclus: Risico’s: Eerst zien, dan vermijden. Tijdens de cyclus wordt een aantal risico-aspecten belicht die je als ondernemer kan lopen. Kennis Netwerk Steenwijkerland organiseert deze cyclus in samenwerking met een aantal specialisten. De eerstvolgende sessie uit deze cyclus vindt plaats op woensdag 3 juni a.s. We zijn wederom te gast bij de Rabobank.

Spreker van deze middag is Raymond Bothof, vakgroepmanager bij Lengkeek Expertises. Het in Zwolle gevestigde Lengkeek is een landelijk opererend bureau, gespecialiseerd in expertises, taxaties, risico-inspecties en bouwkundige opnames.

Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden worden mogelijke risico’s geschetst. Na de pauze is er alle gelegenheid om vragen te stellen en wij verwachten net als voorgaande keren tot interessante en inhoudelijke discussies te komen. De bijeenkomst is vooral gericht op ondernemers en directeuren/managers die het waarborgen van de continuïteit van hun bedrijf als belangrijkste taak zien.

PROGRAMMA:

 • Ontvangst, 16.30 uur, de bijeenkomst start om 17.00 uur
 • Pauze, 17.45 uur
 • Vragen en discussie, 18.00 uur
 • Afronding met hapje en drankje, 18.30 uur
 • Locatie, Rabobank, Meppelerweg 47 in Steenwijk

Benieuwd of u alle risico’s goed in kaart gebracht heeft? Aanmelden kan via deze link. Volg het menu ‘Aanmelding’. Deelname is gratis. Mocht het aantal aanmeldingen het toegestane aantal deelnemers overschrijden, dan hebben Financieel Participanten van KNS en genodigden van de Rabobank voorrang boven andere belangstellenden.

Failliet na brand: aan wie ligt het?

22, apr, 2015

Op 10 maart vond de tweede sessie plaats uit de cyclus Risico’s: Eerst zien, dan vermijden.

Dit keer was Jurjen Burghgraef van Burghgraef van Tiel en Partners (BvT) benaderd om de lezing te verzorgen. Met de titel “ Failliet na brand: aan wie ligt het?” triggerde Jurjen direct een groot aantal ondernemers. Er waren nu dan ook twee keer zoveel ondernemers op af gekomen. In Steenwijk en omstreken zijn er namelijk recentelijk redelijk wat branden geweest. Denk alleen al aan restaurant De Rechter en het RSG. Vraag is: wat kan je doen om dit soort gebeurtenissen te voorkomen. En ook niet onbelangrijk: als er al brand is geweest, kan je na zo’n schade nog wel verder met je bedrijf? De standaard uitkeringstermijn van verzekeraars is 52 weken. Kom je daar wel mee weg?

Jurjen schetste, net als Pieter Bakker tijdens zijn lezing in oktober jongstleden, de mogelijke risico’s aan de hand van een aantal concrete voorbeelden. Al tijdens de presentatie ontvouwde zich een levendige discussie, waardoor er ook tijdens de pauze verder gediscussieerd werd. Vooral het risico-inventarisatieplan dat aan het eind werd uitgereikt viel in goede aarde.

foto (1)

Cyberrisk De derde lezing uit de cyclus vindt plaats op donderdag 10 september en wordt verzorgd door Raymond Bothof van Lengkeek Expertises. Raymond gaat het hebben over cyberrisk, een hot item. Bent u ook hierin geïnteresseerd? U mag de lezing kosteloos bijwonen.

Starterscyclus succesvol ondernemen, start op 19 mei a.s.!

20, apr, 2015

Starterscyclus succesvol ondernemen

Speciaal voor inwoners uit de regio Steenwijkerland die serieus bezig zijn met het starten van een eigen bedrijf of net zijn begonnen organiseert Kennis Netwerk Steenwijkerland een aantal bijeenkomsten rond het thema succesvol ondernemen. Het doel van deze cyclus is om (aspirant-) ondernemers te helpen bij het opzetten en continueren van een bedrijf. Ingegaan wordt op het ondernemingsplan, juridische zaken, marketing, financiën en belastingen.

Kennis Netwerk Steenwijkerland roept (aspirant-)ondernemers op om deel te nemen.

De cyclus bestaat uit 7 (dinsdag)avonden. Bij voldoende deelname wordt gestart op 19 mei. Wekelijks is er een bijeenkomst. De slotbijeenkomst vindt plaats op 30 juni. Door de groep klein te houden, er kunnen slechts 12 starters deelnemen, wordt de interactie tussen de deelnemers onderling gestimuleerd. Een aspect waar deelnemers in het verleden veel waarde aan hechtten. Aanbevolen wordt om de hele cyclus te volgen, aangezien de inhoud van de cyclus op elkaar is afgestemd. Deskundige inleiders met praktijkervaring kunnen nauw aansluiten op de ervaringen en vragen van de deelnemers.

De cyclus succesvol ondernemen wordt al jarenlang door Kennis Netwerk Steenwijkerland georganiseerd, en vervult daarmee een behoefte van aspirant ondernemers. Mede op basis van de goede ervaringen en de vraag wordt deze cyclus wederom aangeboden.

Kennis Netwerk Steenwijkerland is opgericht voor en door ondernemers in Steenwijkerland en heeft als doelstelling de kennisuitwisseling te stimuleren en het kennisniveau van ondernemers te verhogen. Door een financiële bijdrage van Kennis Netwerk Steenwijkerland kunnen de kosten voor deze cyclus worden beperkt. De kosten voor deelname bedragen € 115,-.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het e-mail adres: info@kennisnetwerksteenwijkerland.nl, of via www.kennisnetwerksteenwijkerland.nl, volg het menu ‘aanmelding’. Voor meer informatie en of toelichting kunt u contact opnemen met Cindy van der Helm (0521 763402 ), René Sturre (0521-538770), of via het e-mail adres.

Let op: het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding. U kunt zich uiterlijk tot 18 mei aanmelden.

IPC- geld voor samenwerking binnen het MKB

16, apr, 2015
IPC: geld voor samenwerking binnen het mkb

Bezig met een innovatief project in samenwerking met een ander MKB bedrijf? Maak dan gebruik van een IPC!

In 2015 stelt de overheid circa € 3 miljoen budget beschikbaar voor innovatieprojecten die worden uitgevoerd door MKB-ondernemers binnen een samenwerkingsverband. De overheid wil zo het mkb motiveren om innovatieplannen uit te voeren, waarbij samenwerking en kennisoverdracht een belangrijke rol spelen.

Inventarisatie Innovation Connect heeft in het verleden met succes IPC-aanvragen ingediend. Wij inventariseren op dit moment welke MKB-ondernemers een innovatief project of idee hebben om deel te nemen aan een IPC traject. Bent u van plan een innovatief project uit te voeren met een samenwerkingspartner voor gezamenlijke rekening en risico? Wij horen graag van u!

Interesse in deelname Projecten voor het IPC traject worden verdeeld in thema’s. Naar aanleiding van het aantal binnengekomen projecten en ideeën zal er worden bepaald voor welke thema’s een IPC aanvraag ingediend gaat worden. Graag horen wij van u of u interesse heeft om deel te nemen aan de IPC-regeling en welk innovatief samenwerkingsproject u voor ogen heeft.

U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Profiteren van belastingvoordeel

Wilt u als ondernemer ook profiteren van belastingvoordeel? Naast de vele subsidies die u kunt ontvangen op basis van geld, zijn er ook subsidieregelingen die zorgen voor een belastingvoordeel waardoor u dus minder geld hoeft te betalen.

Voorbeelden van regelingen die zorgen voor een belastingvoordeel zijn onder andere EIA, MIA, Innovatiebox, WBSO en RDA.

Profiteren van belastingvoordeel en gebruik maken van één van de regelingen? Vraag Innovation Connect naar de mogelijkheden!

Wij gaan Europa in! Gaat u mee?

Op woensdag 27 mei organiseert Innovation Connect een bijeenkomst over Europese subsidies bij Feyenoord. Het event begint om 13.30 uur in De Kuip te Rotterdam. Er worden lezingen en presentaties gehouden over Europese subsidekansen door deskundigen, de RVO en commercieel directeur van Feyenoord Mark Koevermans. Deelname is gratis.

Voor meer informatie over het event, klik hier.

Aanmelden voor Wij gaan Europa in kan door een e-mail te sturen aan event@innovationconnect.nl met daarin uw naam, bedrijf of organisatie, e-mailadres en telefoonnummer vermeld.

Contact

Bezoekadres

Klavermaten 25 7470 DD Goor

Contact

T: (0547) 286 770 F: (0547) 286 789 E: info@innovationconnect.nl

3 juni 2015 – Risico’s, eerst zien dan vermijden: “CyberRisk”

16, apr, 2015

Van de cyclus ‘Risico’s, eerst zien dan vermijden’, vindt op woensdag 3 juni  a.s. een volgende bijeenkomst plaats. Het onderwerp zal zijn: “CyberRisk”.

 •  Locatie: de Rabobank te Steenwijk.
 • Tijdstip: 16.30 tot 18.30 uur.
 • Spreker: Raymond Bothof van Lengkeek Expertises

Nadere informatie volgt.

Vooraankondiging: 19 mei 2015 start er een nieuwe “Starterscylcus” voor startende en net gestarte ondernemers!

16, apr, 2015

Op dinsdag 19 mei a.s. vindt de eerste bijeenkomst (van in totaal 7 bijeenkomsten) plaats van de starterscyclus. Deze cyclus is bedoeld voor mensen die serieuze plannen hebben om een onderneming te starten of net begonnen zijn. De cyclus bestaat uit in totaal 7 bijeenkomsten die allen plaatsvinden op de dinsdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur. Diverse onderwerpen zullen aan de orde komen als bijvoorbeeld:

 • het ondernemersplan
 • belastingen
 • financiën
 • marketing
 • rechtsvormen

Op dinsdag 19 mei vindt de eerste bijeenkomst plaats en de laatste bijeenkomst zal op 30 juni plaatsvinden. De kosten voor deelname aan deze cyclus bedragen € 115,00 per persoon exclusief B.T.W.

Meer informatie volgt snel!