Archief voor februari, 2016

Social return blijft ondernemers boeien

12, feb, 2016

Kennisnetwerk Steenwijkerland organiseerde in samenwerking met gemeente Steenwijkerland en Kevin McWhorter van Ampliar op 4 februari jl. een informatieve netwerkbijeenkomst over social return. Circa 35 ondernemers lieten zich over dit onderwerp informeren.

Over social return is veel te vertellen. MVO, Prestatieladders, Quotumwetten, deze termen worden veel gehoord in combinatie met social return.

Wat is social return?
Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van inkoopopdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Overheden passen social return op verschillende manieren toe.

Als een organisatie social return toepast, worden er bij de inkoop afspraken gemaakt met opdrachtnemers over het creëren van extra arbeidsplekken, werkervaringplekken of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn langdurig werklozen, mensen die gedeeltelijke arbeidsongeschikt zijn of jongeren met een beperking. Social return beoogt nadrukkelijk om bestaande banen niet te verdringen.

Vaak wordt social return toegepast in de vorm van een contractbepaling. De inschrijvers verplichten zich dan om een bepaald percentage (5% geldt als streefpercentage) van bijvoorbeeld de loonsom of 7 – 12 % arbeidsloon van een opdracht aan te wenden om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Veel overheidsorganisaties hebben eigen beleid geformuleerd voor social return.

Bij een aantal gemeenten wordt gebruik gemaakt van de bouwblokken methode. Daarin staat welke waarde er vanuit social return toegekend wordt vanuit de soort uitkering (WWB, WW, WIA, Wajong) of andere doelgroep bijv. 55+, BOL, BBL, WSW of MVO activiteiten.

Kevin besprak met de aanwezige ondernemers een aantal praktijkvoorbeelden.

De gestelde vragen werden door hem en Erik van de Kamp, verantwoordelijk voor de inkoop bij gemeente Steenwijkerland en Staphorst, beantwoord.

Deze bijeenkomst is een onderdeel van de cyclus Social Return van Kennis Netwerk Steenwijkerland. Er volgen dus meer van dit soort interessante bijeenkomsten in 2016.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Kennisnetwerk Steenwijkerland. http://www.kennisnetwerksteenwijkerland.nl/aanmelden-nieuwsbrief

IMG_6108Kevin McWorther

MVO, SROI, prestatieladders, quotumwetten. Wat moet het bedrijfsleven hiermee?

04, feb, 2016

Tegenwoordig worden bedrijven die vooral samenwerken met opdrachtgevers in de overheid en semioverheid geconfronteerd met deze vraagstukken.

Waar liggen de kansen voor het bedrijfsleven en vooral wat kunnen bedrijven ondernemen om een grotere rol van betekenis te hebben in de nieuwe “participatiemaatschappij”.

Aan de hand van casuïstiek bespreekt Kevin McWhorter van advies- en uitzendbureau Ampliar BV de ontwikkelingen in deze nieuwe wereld van samenwerking tussen private ondernemingen en de overheid.

Een nuttige blik op deze Hollandse aanpak vanuit de ogen van een Nederlandse Texaan.

Namens de gemeente zal Erik van der Kamp, inkoop coördinator, aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

Kom je ook???

 

Waar en wanner vindt deze bijeenkomst plaats:

  • 4 februari 2016
  • Gemeentehuis Steenwijkerland, Vendelweg 1 te Steenwijk
  • Ontvangst vanaf 16.30 uur
  • Start bijeenkomst 17.00 uur, tot ca. 17.45 uur
  • netwerken bij een hapje en een drankje

Wil jij bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, meld je dan aan via het menu ‘aanmelding’ op onze home page.

De bijeenkomst van 4 februari a.s. is de eerste in een reeks van bijeenkomsten over dit onderwerp. De cyclus wordt georganiseerd door Kennis Netwerk Steenwijkerland. Ben je dit keer verhinderd, maar wil je een volgende keer graag uitgenodigd worden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via de home page van onze website.