Archief voor mei, 2016

Cyberrisk en datalekken

28, mei, 2016

Op woensdag 13 juli aanstaande vindt in de cyclus ‘Risico’s: eerst zien, dan vermijden’ een nieuwe kennissessie plaats en wel over Cyberrisk en Datalekken. Deze kennissessie is in navolging op de eerdere bijeenkomst over Cyberrisk, die we in september 2015 samen met Lengkeek organiseerden. Er zijn in de nabije omgeving helaas redelijk wat ondernemingen getroffen door cyberaanvallen. Dat is een van de redenen waarom we dit onderwerp Cyber, aangevuld met informatie over Datalekken, weer opnieuw op de agenda hebben gezet.

Hoe krijgt u de cyberrisico’s voor uw bedrijf in kaart en wat kunt u doen om de gevolgen van cybercriminaliteit zoveel mogelijk te beperken of voorkomen? Wat moet u weten over de Wet meldplicht Datalekken? Zorg dat u geen slachtoffer wordt van cybercriminaliteit en tonnen of zelfs miljoenen euro’s schade lijdt. Bezoek ons seminar en leer wat u kunt doen.

Wat kunt u tijdens dit seminar verwachten?
U krijgt meer inzicht in de cyberrisico’s voor uw sector en er wordt uitleg gegeven over de impact van de Wet meldplicht datalekken en wat de verplichtingen en acties zijn die deze wet met zich meebrengt.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
•    de maatregelen die u moet nu nemen om te voldoen aan de Wet meldplicht datalekken;
•    de belangrijkste cyberrisico’s en hoe u ze in beeld krijgt;
•    risicobeheersing: stappenplan en praktische handvatten;
•    zorgen voor het juiste draagvlak binnen uw organisatie voor effectieve cyberrisico-beheersmaatregelen.

PROGRAMMA:


16.30 uur:     Ontvangst
17.00 uur:    Cyberrisico’s
Jolanda Bron Directeur Aon Noordoost Nederland
Martijn Schakelaar, Client service manager Aon
17.45 uur:     Pauze
18.00 uur     Datalekken
Wessel Exterkate, Risk Management consultant Aon
18.45 uur     Afronding met hapje en drankje
Locatie    MTH, Lindehof 12 in Steenwijk

Benieuwd of u alle risico’s goed in kaart gebracht heeft en of u klaar bent voor de wet meldplicht Datalekken? U bent van harte welkom! Wij verwachten net als voorgaande keren tot interessante en inhoudelijke discussies te komen.

Aanmelden


De bijeenkomst is gratis toegankelijk en vooral gericht op ondernemers en directeuren/managers die het waarborgen van de continuïteit van hun bedrijf als belangrijkste taak zien. Aanmelden kan via het menu ‘Aanmelding’. Deelname is gratis. Mocht het aantal aanmeldingen het toegestane aantal deelnemers overschrijden, dan hebben Financieel Participanten van KNS en genodigden van AON en MTH voorrang boven andere belangstellenden.

Nieuwe Financieel Participanten

28, mei, 2016

De afgelopen periode hebben zich 5 nieuwe Financieel Participanten gemeld. Daar zijn wij natuurlijk bijzonder blij mee. Dankzij de steun van onze Financieel Participanten kunnen wij bijeenkomsten organiseren voor ondernemers en ondernemende mensen werkzaam bij bedrijven en instellingen in de regio Steenwijkerland.

Kennis Netwerk Steenwijkerland (KNS) is sinds 2005 actief bezig om kennisuitwisseling tussen bedrijven en instellingen in Steenwijkerland te stimuleren. Een van de manieren om onze doelstelling te behalen is door het organiseren van kennissessies.

De nieuwe Financieel Participanten zijn:

Hermens HR AdviesDijkstra CS Interim Management

Ampliar  Autistart tolman hekwerk

Bijeenkomst voor P&O Contactgroep: De wet BeZaVa, waar loop je in de praktijk tegen aan?

28, mei, 2016

Door de wet BeZaVa is de werkgever niet alleen financieel verantwoordelijk, het geeft óók de mogelijkheid om meer grip te krijgen op het verzuimrisico en de financiële gevolgen.

De wet is in 2013 in werking getreden. Het komt erop neer dat werkgevers op de een of andere wijze, bijvoorbeeld financieel of door re-integratie, verantwoordelijk zijn voor ál hun zieke medewerkers.

Peter Dijkstra van  FIT Verzuimbeheer is gespecialiseerd in dit vakgebied en kan u als P&O-er met betrekking tot dit onderwerp volledig adviseren en informeren.

Deze bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden uit de P&O Contactgroep van Kennisnetwerk Steenwijkerland. Bent u lid van de P&O Contactgroep? Dan bent u  van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze interactieve bijeenkomst op 14 juni a.s.

Programma 14 juni:

15.45 uur – 16.00 uur: Ontvangst met koffie/thee

16.00 uur – 17.30 uur: Presentatie en interactief gedeelte onder begeleiding van Peter Dijkstra (Fit Verzuimbeheer)

17.30 uur – 18.00 uur: Informeel netwerken onder het genot van een drankje en hapje

18.00 uur: Sluiting

De bijeenkomst wordt gehouden op het Werkplein, De Vesting 11 – 13, 8332 GL  Steenwijk.

Wilt u weten wat de wet betekent in de praktijk, bent u lid van de P&O Contactgroep en wilt u meepraten? Dan kunt u zich aanmelden via het menu “aanmelding”. Wij hopen u op 14 juni a.s. te mogen begroeten.

Janneke Krijger wint Starterscyclus bij Business Voice

17, mei, 2016

160423 businessvoiceTijdens de Business Voice Steenwijkerland die op 13 april werd gehouden heeft Kennis Netwerk Steenwijkerland een prijs ter beschikking gesteld voor de starter die namens de coaches verkozen was. De prijs, een coupon voor gratis deelname aan de cyclus Succesvol Ondernemen 2016, werd gewonnen door Janneke Krijger. Zij mocht uit handen van KNS Voorzitter Cindy van der Helm, die tevens een van de coaches was, de prijs in ontvangst nemen.

De cyclus Succesvol Ondernemen gaat op 17 mei van start. Er zijn nog enkele plekken over. Meer lezen? Bezoek de pagina over de Starterscyclus.

Starterscyclus Succesvol Ondernemen start 17 mei

17, mei, 2016

Speciaal voor inwoners uit de regio Steenwijkerland die serieus bezig zijn met het starten van een eigen bedrijf of net zijn begonnen organiseert Kennis Netwerk Steenwijkerland een aantal bijeenkomsten rond het thema succesvol ondernemen. Het doel van deze cyclus is om (aspirant-) ondernemers te helpen bij het opzetten en continueren van een bedrijf. Ingegaan wordt op het ondernemingsplan, positionering, marketing, persoonlijke ontwikkeling, financiën en belastingen.

Kennis Netwerk Steenwijkerland roept (aspirant-)ondernemers op om deel te nemen.

De cyclus bestaat uit 7 (dinsdag)avonden. Bij voldoende deelname wordt gestart op 17 mei. Wekelijks is er een bijeenkomst. De slotbijeenkomst vindt plaats op 28 juni. Door de groep klein te houden, er kunnen slechts 12 starters deelnemen, wordt de interactie tussen de deelnemers onderling gestimuleerd. Een aspect waar deelnemers in het verleden veel waarde aan hechtten. Aanbevolen wordt om de hele cyclus te volgen, aangezien de inhoud van de cyclus op elkaar is afgestemd. Deskundige inleiders met praktijkervaring kunnen nauw aansluiten op de ervaringen en vragen van de deelnemers.

De cyclus succesvol ondernemen wordt al jarenlang door Kennis Netwerk Steenwijkerland georganiseerd, en vervult daarmee een behoefte van aspirant ondernemers. Mede op basis van de goede ervaringen en de vraag wordt deze cyclus wederom aangeboden.

Kennis Netwerk Steenwijkerland is opgericht voor en door ondernemers in Steenwijkerland en heeft als doelstelling de kennisuitwisseling te stimuleren en het kennisniveau van ondernemers te verhogen. Door een financiële bijdrage van Kennis Netwerk Steenwijkerland kunnen de kosten voor deze cyclus worden beperkt. De kosten voor deelname bedragen € 175,-.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het menu aanmelding in de linker navigatie. Neem contact op met Cindy van der Helm (0521 763402 ), René Sturre (0521-538770) of via genoemd e-mail adres voor meer informatie.
Let op: het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding. Aanmeldingen moeten voor 10 mei binnen zijn.

De subsidieregelingen voor werkgevers, bijeenkomst 12 mei

12, mei, 2016

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is een brede groep. Er zijn echter even zoveel regelingen op van toepassing. Voor een werknemer met een Wajong-status gelden bijvoorbeeld andere regelingen dan voor werknemers met een WSW- of WIA-status.

Om u hierover te informeren organiseert Kennis Netwerk Steenwijkerland, als onderdeel van de cyclus Social Return, de bijeenkomst ”De subsidieregelingen voor werkgevers op een rijtje” op donderdag 12 mei a.s.
De invulling van de bijeenkomst wordt verzorgd in samenwerking met IGSD Steenwijkerland & Westerveld en UWV WERKbedrijf. U bent van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen.

Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de verschillende financiële werkgeversregelingen.

Programma 12 mei 2016:

  • 15.45 – 16.00 uur: Ontvangst met koffie/thee
  • 16.00 – 16.45 uur: Financiële voordelen voor werkgevers door Margriet Bollen, adviseur werkgeversdiensten UWV
  • 16.45 – 17.00 uur: Korte pauze
  • 17.00 – 17.30 uur: Financiële voordelen voor werkgevers vanuit gemeente door John Moes, accountmanager werk van IGSD Steenwijkerland & Westerveld
    Cees Jan Gieskes van MKB Nederland vertelt over Goed Werknemersschap
  • 17.30 – 18.00 uur: Informeel netwerken onder het genot van een drankje en hapje
  • 18.00 uur: Sluiting

Locatie:
De bijeenkomst wordt gehouden op het Werkplein, De Vesting 11 – 13, 8332 GL Steenwijk.

Aanmelden:
Wilt u weten wat deze financiële voordelen voor u kunnen betekenen? Dan kunt u zich aanmelden via het menu “aanmelden”.

Wij hopen u op 12 mei a.s. te mogen begroeten.