Archief voor juli, 2016

Verslag bijeenkomst 12 mei jl.: subsidieregelingen voor werkgevers

14, jul, 2016

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is een brede groep. Er zijn echter even zoveel regelingen op van toepassing. Voor een werknemer met een Wajong-status gelden bijvoorbeeld andere regelingen dan voor werknemers met een WSW- of WIA-status.

Om ondernemers hierover te informeren organiseerde Kennis Netwerk Steenwijkerland, als onderdeel van de cyclus Social Return, de bijeenkomst  ”De subsidieregelingen voor werkgevers op een rijtje” op donderdag 12 mei jl. De invulling van de bijeenkomst werd verzorgd in samenwerking met IGSD Steenwijkerland & Westerveld en UWV WERKbedrijf.

De presentatie Financiële voordelen voor werkgevers werd gedaan door Margriet Bollen, adviseur werkgeversdiensten UWV regio Zwolle.

Cees Jan Gieskes van MKB Nederland vertelde over Goed Werknemersschap. Gemeente Steenwijkerland heeft sinds kort deze training voor werkzoekenden waarin aandacht is voor werknemersvaardigheden, waaronder sociale vaardigheden en motivatie.

Karin Kranendonk van NWG/IGSD haalde de participatiewet aan en vulde met haar presentatie het verhaal van Margriet Bollen aan. Zij vertelde over de mogelijkheden van NWG/IGSD.

Na deze bijeenkomst was er ruim de gelegenheid om te netwerken met de aanwezige ondernemers.

 

Stuur voor meer informatie een e-mail naar Margriet Bollen: info@kennisnetwerksteenwijkerland.nl.

Margriet Bollen tijdens haar presentatie over financiële voordelen voor werkgevers.

Margriet Bollen tijdens haar presentatie over financiële voordelen voor werkgevers.

Karin Kranendonk vertelt over de participatiewet en over de mogelijkheden van NWG/IGSD.

Karin Kranendonk vertelt over de participatiewet en over de mogelijkheden van NWG/IGSD.

Cyberrisk en Datalekken

13, jul, 2016

Op woensdag 15 juli aanstaande vindt in de cyclus ‘Risico’s: eerst zien, dan vermijden’ een nieuwe kennissessie plaats en wel over Cyberrisk en Datalekken. Deze kennissessie is in navolging op de eerdere bijeenkomst over Cyberrisk, die we in september 2015 organiseerden.

Er zijn in de nabije omgeving helaas redelijk wat ondernemingen getroffen door cyberaanvallen. Dat is een van de redenen waarom we dit onderwerp Cyber, aangevuld met informatie over Datalekken, weer opnieuw op de agenda hebben gezet.

Hoe krijgt u de cyberrisico’s voor uw bedrijf in kaart en wat kunt u doen om de gevolgen van cybercriminaliteit zoveel mogelijk te beperken of voorkomen? Wat moet u weten over de Wet meldplicht Datalekken? Zorg dat u geen slachtoffer wordt van cybercriminaliteit en tonnen of zelfs miljoenen euro’s schade lijdt. Bezoek ons seminar en leer wat u kunt doen.
Tijdens de cyclus wordt een aantal risico-aspecten belicht die je als ondernemer kan lopen. Kennis Netwerk Steenwijkerland organiseert deze cyclus in samenwerking met een aantal specialisten. De eerstvolgende sessie uit deze cyclus vindt plaats op woensdag 13 juli a.s.

Wat kunt u tijdens dit seminar verwachten? U krijgt meer inzicht in de cyberrisico’s voor uw sector en er wordt uitleg gegeven over de impact van de Wet meldplicht datalekken en wat de verplichtingen en acties zijn die deze wet met zich meebrengt.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
•    de maatregelen die u moet nu nemen om te voldoen aan de Wet meldplicht datalekken;
•    de belangrijkste cyberrisico’s en hoe u ze in beeld krijgt;
•    risicobeheersing: stappenplan en praktische handvatten;
•    zorgen voor het juiste draagvlak binnen uw organisatie voor effectieve cyberrisico-beheersmaatregelen.

PROGRAMMA:


16.30 uur: Ontvangst
17.00 uur: Cyberrisico’s
Jolanda Bron Directeur Aon Noordoost Nederland
Martijn Schakelaar, Client service manager Aon

17.45 uur: Pauze

18.00 uur: Datalekken
Wessel Exterkate, Risk Management consultant Aon

18.45 uur: Afronding met hapje en drankje
19:30 uur: Einde bijeenkomst
Locatie    MTH, Lindehof 12 in Steenwijk

Benieuwd of u alle risico’s goed in kaart gebracht heeft en of u klaar bent voor de wet meldplicht Datalekken? U bent van harte welkom! Wij verwachten net als voorgaande keren tot interessante en inhoudelijke discussies te komen.

Aanmelden


De bijeenkomst is gratis toegankelijk en vooral gericht op ondernemers en directeuren/managers die het waarborgen van de continuïteit van hun bedrijf als belangrijkste taak zien. Aanmelden kan via het menu ‘Aanmelding’. Deelname is gratis. Mocht het aantal aanmeldingen het toegestane aantal deelnemers overschrijden, dan hebben Financieel Participanten van KNS en genodigden van AON en MTH voorrang boven andere belangstellenden.

De bijeenkomst wordt verzorgd in samenwerking met AON Zwolle en vindt plaats van 16.30 tot 19.30 uur bij MTH in Steenwijk. Wilt u zeker zijn van een plek? Aanmelden kan via het menu ‘Aanmelding’.