Archief voor oktober, 2016

Thema-avond ‘Kennis, doe er je voordeel mee!’

25, okt, 2016

Donderdag 17 november van 18.00 tot 20.00 uur

Informatie over subsidies door de provincie Overijssel en de Kennisquiz van Kennis Netwerk Steenwijkerland. Voor: starters en MKB’ers uit Steenwijkerland e.o. Locatie: RSG Trompmeesters, Lijsterbesstraat 1, Steenwijk. Organisatie: Kennis Netwerk Steenwijkerland en de gemeente Steenwijkerland.

In het kader van de week van de ondernemer organiseert KNS voor het tweede jaar op rij een Kennisquiz. De ultieme test om na te gaan wat ondernemers nu eigenlijk van Steenwijk(erland) en ondernemen weten. Gaat u de uitdaging aan? Hoe we dat gaan doen houden we nog even geheim. Wel verklappen we alvast dat het een gezellige, leerzame avond gaat worden waarbij kennisdeling en netwerken centraal staan. En dat winnares van vorig jaar, Lennie Siesling, haar medewerking aan de quiz verleent.

Achtergrondinformatie over subsidieregelingen

De bijeenkomst over provinciale subsidies is bedoeld voor starters en MKB’ers uit Steenwijkerland e.o. Er zijn twee subsidieregelingen van de provincie Overijssel voor ZP’ers en ondernemersverenigingen met als doel om samen kennis te vergaren en te delen om ondernemerskwaliteiten te ontwikkelen en te vergroten. Met de regelingen ‘Leren van elkaar kringen’ en ‘Ondernemend Noaberschap’ kunnen Overijsselse ondernemers een bijdrage ontvangen om hun ondernemerschap te versterken. Beide regelingen gaan vanaf 17 oktober 2016 open.

Met het concept ‘Leren van elkaar kringen’ kunnen ondernemers, in groepen van vijf tot maximaal tien ondernemers, onder professionele begeleiding hun ondernemerschap kwaliteiten versterken. Denk aan uitbreiden van vakkennis, netwerktrainingen of verbeteren van commercieel en financieel inzicht. Vanaf 17 oktober 2016 gaat de regeling open. Via een aanvraagformulier kunnen ZP’ers subsidie aanvragen  voor een ‘Leren van elkaar kring’ waarmee  de kosten voor de professionele begeleiding voor 75% vergoed worden (met een maximum van € 5000,-).  In de loop van 2017 worden ook ‘Leren van elkaar kringen’ gesubsidieerd voor familiebedrijven, snelle groeiers en ondernemers die sociaal willen innoveren.

Ook ondernemersverenigingen en samenwerkende brancheverenigingen kunnen een bijdrage ontvangen om het ondernemerschap van hun leden te versterken. Met de regeling ‘Ondernemend Noaberschap’ kunnen verenigingen een subsidie van maximaal € 20.000 krijgen om samenwerking- en kennisuitwisselingactiviteiten te organiseren die een bijdrage leveren aan de businessontwikkeling van aangesloten ondernemingen. Vanaf 17 oktober tot uiterlijk 1 december 2016 kunnen plannen ingediend worden. Alle binnengekomen aanvragen worden vervolgens door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op vooraf bepaalde criteria zoals; bijdrage aan businessontwikkeling en mate van samenwerking en netwerkvorming.

Aanmelden: via www.kennisnetwerksteenwijkerland.nl/aanmelden-activiteit

Terugblik bijeenkomst wet BEZAVA

25, okt, 2016

De Wet BEZAVA, eigen risico dragen of publiek verzekerd?

Een helder verhaal van Henriette Sterken van UWV

Op 13 oktober jl. kwamen in Steenwijk, 24 ondernemers bij elkaar om zich door Henriette Sterken van UWV bij te laten praten over de wet BEZAVA en de nieuwe wet  verbetering hybride markt WGA. De organisatie lag in handen van Kennisnetwerk Steenwijkerland en UWV.

Henriette begon de presentatie met de opmerking  “we hebben het vandaag over een verzekering” Ben je bij UWV verzekerd, dan ben je publiek verzekerd.

Met name grote ondernemingen kiezen er voor om ERD (eigen risico dragend) te zijn voor de ziektewet. O.a. uitzendbureaus vallen hier onder. Ingegaan werd op fictieve dienstverbanden (stagiaires (mits stagevergoeding), thuiswerkers, artiesten, musici, sporters) en over de nawerking, wat betrekking heeft op een medewerker die gezond uit dienst gaat en binnen 28 dagen uitvalt i.v.m. ziekte.

De Wet verbetering hybridemarkt WGA heeft 2 belangrijke herstellingen per 1 januari 2017:

De Wet verbetering hybridemarkt WGA heeft 2 belangrijke herstellingen per 1 januari 2017:

  1. Gedifferentieerde premie op basis van totaal historische lasten
  2. Publieke staatslasten (inkooprisico van ERD)

Vanaf 1 januari 2017 mag iedere werkgever de historische lasten opvragen bij UWV als men voornemens is om over te stappen.

Werkgevers die voor 10 oktober jl. ERD waren en niets hebben gedaan hiermee, gaan automatisch terug naar UWV.

In 2017 komt er 1 premie voor de hele groep, zowel voor vast personeel als die van WGA Flex (ziek uit dienst).

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden zie www.uwv.nl

Wet werk en zekerheid: waar lopen we tegen aan?

25, okt, 2016

Wilt Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bijna 2 jaar een feit!

Waar lopen we tegen aan?

Kennis Netwerk Steenwijkerland organiseert op  22 november 2016 een bijeenkomst om u hierover te informeren.

Vanaf januari 2015 is de WWZ gedeeltelijk in werking getreden en iedere werkgever heeft inmiddels hiermee praktijkervaring opgedaan. De overige bepalingen zijn in juli 2015 een feit geworden. De belangrijkste wijzingen waren:

–          Inperkingen flexibiliteit bij tijdelijke contracten

–          Invoering transitievergoeding

–          Afschaffing keuzemogelijkheid ontslag.

 

Wilma Bouma is advocaat en o.m. gespecialiseerd in arbeidsrecht. Als ervaringsdeskundige wil zij graag haar praktische kennis en visie delen. Ook is er alle ruimte om uw ervaringen te delen.

 

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de P&O contactgroep van KNS.

Aanmelden kan  als lid van de P&O contactgroep via  de website van Kennis Netwerk Steenwijkerland, www.kennisnetwerksteenwijkerland.nl.

20, okt, 2016

Terugblik Prinsjesdagontbijt

Na het grote succes van vorig jaar met spreker prins Pieter-Christiaan, Prins van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven, werd er dit jaar weer een Prinsjesdagontbijt georganiseerd. De negende op rij. Het Prinsjesdagontbijt Steenwijkerland – ooit opgezet door KNS – wordt georganiseerd door de Business Club Steenwijkerland, Kennis Netwerk Steenwijkerland, Zelfstandig Met Elkaar en de gemeente Steenwijkerland. Dit evenement biedt alle voor alle ondernemers in Steenwijkerland een inspirerende ochtend door een lezing van een bekende spreker en de mogelijkheid te netwerken.

Het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt viel dit jaar op woensdag 21 september. Martijn Aslander sprak in de Grote Kerk in Steenwijk voor zo’n 300 ondernemers over het thema ‘Nooit af’. Kern van zijn verhaal was: De veranderingen gaan nu zo snel, dat er geen tijd meer is voor de oude gewoonte ‘Eerst-Lang-Voorbereiden-Dan-Het-Eindmodel”.

Elk jaar wordt er een bedrag uitgekeerd aan een goed doel. Dit jaar was het Dat was dit jaar Stichting Mies (Maatschappij voor Innovatie van Economie en Samenleving). MIES denkt dat veel van wat we nu normaal vinden, dat eigenlijk niet is. Dat het anders en beter moet.  Zie ook:  http://www.mieslab.nl/wat-we-doen/

Er was een heuse hoedjesparade. Zo’n 26 dames gingen de uitdaging aan. Voor foto’s van het ontbijt, zie: https://myalbum.com/album/dVuacwm817RB

 

 

 

Week van de ondernemer

20, okt, 2016

 

Van 11 t/m 18 november 2016 is het de Week van de Ondernemer. Op het programma staan netwerk- en themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en seminars. Bedoeld voor kleine en grote ondernemingen, vertegenwoordigers van het bestaand bedrijfsleven én starters. Kortom, voor ondernemend Steenwijkerland! Meer weten, zie het programma