Uitnodiging cyclus “Risico’s: eerst zien dan vermijden!”

UITNODIGING CYCLUS “RISICO’S: EERST ZIEN, DAN VERMIJDEN!”              De huidige economische crisis zorgt voor veel onrust in zowel de bank- als de verzekeringswereld. Beide markten zijn mede als gevolg van aangescherpte wet- en regelgeving, steeds bewuster bezig met het beheersen van zowel financiële als operationele risico’s. Inzicht in risico’s is daarom voor hen van groot belang. Ondernemen zonder risico’s te nemen is ondenkbaar. Het blijft echter voor veel ondernemers lastig om risico’s vooraf in kaart te brengen zodat deze kunnen worden meegenomen in het risicoprofiel van het bedrijf. Soms denk je alles goed te hebben geregeld en blijken er in de praktijk toch onverwachte risico’s te bestaan met grote gevolgen. Het is daarom belangrijk van tevoren alle mogelijke risico’s te benoemen en een juiste afweging te maken welke maatregelen gepast zijn. Een taxatierapport kan helpen bij het inzichtelijk maken van risico’s die u mogelijk loopt als ondernemer. Het is van groot belang dat al bij de aanbesteding van een taxatieopdracht de juiste keuzes en afwegingen worden gemaakt. Het stellen van relevante vragen is daarbij essentieel. Welke waarde heb ik nodig en voor welk doel? Welk taxatiebureau kan die specifieke waarde bepalen en hoe doen zij hun werk? Welke informatie moet het taxatierapport bevatten? Welke toegevoegde waarde heeft een taxatierapport bij een financiële transactie of brandschade? Tijdens de presentatie wordt uitgebreid ingegaan op onder andere deze aandachtspunten. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden worden mogelijke risico’s geschetst. U krijgt ruimschoots de gelegenheid uw vragen te stellen en wij verwachten door de interactieve opzet tot interessante en inhoudelijke discussies te komen.

Om ondernemers te wijzen op alle mogelijke risico’s organiseert Kennis Netwerk Steenwijkerland in samenwerking met een aantal specialisten een cyclus over risico’s. De cyclus getiteld: ‘Risico’s: Eerst zien, dan vermijden’ bestaat uit drie sessies, die ieder een ander risico-aspect belichten. De eerste sessie uit deze cyclus vindt plaats op woensdag 8 oktober a.s.  De bijeenkomst is vooral gericht op ondernemers en directeuren/managers die het waarborgen van de continuïteit van hun bedrijf als belangrijkste taak zien. De lezing wordt verzorgd door Pieter Bakker (directeur van Lengkeek Taxaties). PROGRAMMA:

Ontvangst: 16.30 uur, de bijeenkomst start om 17.00 uur
Pauze  : 17.45 uur
Vragen en discussie: 18.00 uur
Afronding met hapje en drankje: 18.45 uur
Locatie: Rabobank Steenwijk, Meppelerweg  8331 CS  STEENWIJK

 

Aanmelden kan via de website van Kennis Netwerk Steenwijkerland, www.kennisnetwerksteenwijkerland.nl , volg het menu ‘Aanmelding’.

NIEUWS

Cyclus Succesvol Ondernemen start 5 november

De Cyclus Succesvol Ondernemen gaat dinsdag 5 november van start. Het …

Gesubsidieerde Cyclus Succesvol Ondernemen start 29 oktober 2019

Kennis Netwerk Steenwijkerland is sinds 2005 actief bezig om kennisuitwisseling tussen …

Ondernemersloket 10 oktober

Op donderdag 10 oktober organiseert de gemeente Steenwijkerland in samenwerking met …

P&O Contactgroep: Sociale innovatie

De eerstvolgende bijeenkomst van de P&O Contactgroep is op dinsdag 1 …

Prinsjesdagontbijt 2019

Op woensdag 18 september 2019 vindt het Prinsjesdagontbijt plaats in Steenwijk …

logo kns