Thema-avond ‘Kennis, doe er je voordeel mee!’

Donderdag 17 november van 18.00 tot 20.00 uur

Informatie over subsidies door de provincie Overijssel en de Kennisquiz van Kennis Netwerk Steenwijkerland. Voor: starters en MKB’ers uit Steenwijkerland e.o. Locatie: RSG Trompmeesters, Lijsterbesstraat 1, Steenwijk. Organisatie: Kennis Netwerk Steenwijkerland en de gemeente Steenwijkerland.

In het kader van de week van de ondernemer organiseert KNS voor het tweede jaar op rij een Kennisquiz. De ultieme test om na te gaan wat ondernemers nu eigenlijk van Steenwijk(erland) en ondernemen weten. Gaat u de uitdaging aan? Hoe we dat gaan doen houden we nog even geheim. Wel verklappen we alvast dat het een gezellige, leerzame avond gaat worden waarbij kennisdeling en netwerken centraal staan. En dat winnares van vorig jaar, Lennie Siesling, haar medewerking aan de quiz verleent.

Achtergrondinformatie over subsidieregelingen

De bijeenkomst over provinciale subsidies is bedoeld voor starters en MKB’ers uit Steenwijkerland e.o. Er zijn twee subsidieregelingen van de provincie Overijssel voor ZP’ers en ondernemersverenigingen met als doel om samen kennis te vergaren en te delen om ondernemerskwaliteiten te ontwikkelen en te vergroten. Met de regelingen ‘Leren van elkaar kringen’ en ‘Ondernemend Noaberschap’ kunnen Overijsselse ondernemers een bijdrage ontvangen om hun ondernemerschap te versterken. Beide regelingen gaan vanaf 17 oktober 2016 open.

Met het concept ‘Leren van elkaar kringen’ kunnen ondernemers, in groepen van vijf tot maximaal tien ondernemers, onder professionele begeleiding hun ondernemerschap kwaliteiten versterken. Denk aan uitbreiden van vakkennis, netwerktrainingen of verbeteren van commercieel en financieel inzicht. Vanaf 17 oktober 2016 gaat de regeling open. Via een aanvraagformulier kunnen ZP’ers subsidie aanvragen  voor een ‘Leren van elkaar kring’ waarmee  de kosten voor de professionele begeleiding voor 75% vergoed worden (met een maximum van € 5000,-).  In de loop van 2017 worden ook ‘Leren van elkaar kringen’ gesubsidieerd voor familiebedrijven, snelle groeiers en ondernemers die sociaal willen innoveren.

Ook ondernemersverenigingen en samenwerkende brancheverenigingen kunnen een bijdrage ontvangen om het ondernemerschap van hun leden te versterken. Met de regeling ‘Ondernemend Noaberschap’ kunnen verenigingen een subsidie van maximaal € 20.000 krijgen om samenwerking- en kennisuitwisselingactiviteiten te organiseren die een bijdrage leveren aan de businessontwikkeling van aangesloten ondernemingen. Vanaf 17 oktober tot uiterlijk 1 december 2016 kunnen plannen ingediend worden. Alle binnengekomen aanvragen worden vervolgens door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op vooraf bepaalde criteria zoals; bijdrage aan businessontwikkeling en mate van samenwerking en netwerkvorming.

Aanmelden: via www.kennisnetwerksteenwijkerland.nl/aanmelden-activiteit

NIEUWS

Wat betekent de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor u

Op 25 mei 2018 wordt de huidige privacywet Wet bescherming persoonsgegevens …

werkstress een 360° blik

Werkstress is beroepsziekte nummer één. De jaarlijkse verzuimkosten gerelateerd aan een …

Het succes van de kennisquiz

Strijd tussen ondernemers in Steenwijkerland Op woensdagavond 15 november werd voor …

hoe werkt ons brein?

Op 4 juli jl. was er een bijeenkomst voor de P&O …

Prinsjesdagontbijt 2017

Op woensdag 20 september vindt het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt Steenwijkerland plaats. Spreker …

logo kns