P&O Contactgroep vindt bijeenkomst over WAJONG boeiend.

P&O Contactgroep vindt bijeenkomst over WAJONG boeiend.

Op 10 juni jl. kwam de P&O Contactgroep van KennisNetwerk Steenwijkerland (KNS) bijeen bij Waterreijk Weerribben Wieden aan het Stationsplein te Steenwijk. Ilse Boers was onze gastvrouw.

Deze bijeenkomst werd in samenwerking met UWV WERKbedrijf georganiseerd.

Ilse Boers heette de aanwezigen van harte welkom en vertelde waar Waterrreijk voor staat.

“De organisatie WaterReijk Marketing, onderdeel van Marketing Oost, verzorgt in nadrukkelijke samenwerking met o.a. (toeristische en recreatieve) ondernemers, ondernemersverenigingen, evenementenorganisatoren, natuurpartijen, gemeente Steenwijkerland en Provincie Overijssel de promotie en algemene informatievoorziening over de regio. Met onze activiteiten beogen we de bekendheid van de regio te vergroten en mensen te inspireren tot een bezoek aan de regio, om hiermee de regionale economie, waarbinnen toerisme en recreatie een belangrijke pijler is, versterken.”

Arbeidsdeskundige Paul van Tellingen, van UWV WERKbedrijf IJsselvecht te Zwolle, nam de aanwezigen mee in de Wet Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten). De huidige wet geldt sinds 1 januari 2010. De Wajong is geen verzekering en wordt vanuit de voorzieningenpot betaald.

Paul vertelde wat de Wajong is, voor wie deze geldt, hoe UWV beoordeelt en over de diverse regelingen en instrumenten die vanuit UWV voor de Wajongere ingezet kunnen worden. Je kunt daarbij denken aan Mobiliteitskorting, No-riskpolis, Loondispensatie, Voorzieningen, Jobcoaching en Proefplaatsing.

Per 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. De Wajong is vanaf 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk voor mensen die duurzaam een arbeidsvermogen hebben. Het zittende bestand van Wajong wordt opnieuw beoordeeld. Mensen met arbeidsvermogen, die anders in de Wajong zouden zijn ingestroomd, gaan tot de doelgroep van de gemeente behoren.

Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Margriet Bollen of Bianca Start van UWV WERKbedrijf IJsselvecht te Zwolle.

Email: margriet.bollen@uwv.nl       bianca.start@uwv.nl

 

Wilt u in de toekomst een P&O bijeenkomst van KennisNetwerk Steenwijkerland bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van KNS.  

http://www.kennisnetwerksteenwijkerland.nl/aanmelden-nieuwsbrief

NIEUWS

Wat betekent de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor u

Op 25 mei 2018 wordt de huidige privacywet Wet bescherming persoonsgegevens …

werkstress een 360° blik

Werkstress is beroepsziekte nummer één. De jaarlijkse verzuimkosten gerelateerd aan een …

Het succes van de kennisquiz

Strijd tussen ondernemers in Steenwijkerland Op woensdagavond 15 november werd voor …

hoe werkt ons brein?

Op 4 juli jl. was er een bijeenkomst voor de P&O …

Prinsjesdagontbijt 2017

Op woensdag 20 september vindt het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt Steenwijkerland plaats. Spreker …

logo kns