Starterscyclus succesvol ondernemen, start op 19 mei a.s.!

Starterscyclus succesvol ondernemen

Speciaal voor inwoners uit de regio Steenwijkerland die serieus bezig zijn met het starten van een eigen bedrijf of net zijn begonnen organiseert Kennis Netwerk Steenwijkerland een aantal bijeenkomsten rond het thema succesvol ondernemen. Het doel van deze cyclus is om (aspirant-) ondernemers te helpen bij het opzetten en continueren van een bedrijf. Ingegaan wordt op het ondernemingsplan, juridische zaken, marketing, financiën en belastingen.

Kennis Netwerk Steenwijkerland roept (aspirant-)ondernemers op om deel te nemen.

De cyclus bestaat uit 7 (dinsdag)avonden. Bij voldoende deelname wordt gestart op 19 mei. Wekelijks is er een bijeenkomst. De slotbijeenkomst vindt plaats op 30 juni. Door de groep klein te houden, er kunnen slechts 12 starters deelnemen, wordt de interactie tussen de deelnemers onderling gestimuleerd. Een aspect waar deelnemers in het verleden veel waarde aan hechtten. Aanbevolen wordt om de hele cyclus te volgen, aangezien de inhoud van de cyclus op elkaar is afgestemd. Deskundige inleiders met praktijkervaring kunnen nauw aansluiten op de ervaringen en vragen van de deelnemers.

De cyclus succesvol ondernemen wordt al jarenlang door Kennis Netwerk Steenwijkerland georganiseerd, en vervult daarmee een behoefte van aspirant ondernemers. Mede op basis van de goede ervaringen en de vraag wordt deze cyclus wederom aangeboden.

Kennis Netwerk Steenwijkerland is opgericht voor en door ondernemers in Steenwijkerland en heeft als doelstelling de kennisuitwisseling te stimuleren en het kennisniveau van ondernemers te verhogen. Door een financiële bijdrage van Kennis Netwerk Steenwijkerland kunnen de kosten voor deze cyclus worden beperkt. De kosten voor deelname bedragen € 115,-.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het e-mail adres: info@kennisnetwerksteenwijkerland.nl, of via www.kennisnetwerksteenwijkerland.nl, volg het menu ‘aanmelding’. Voor meer informatie en of toelichting kunt u contact opnemen met Cindy van der Helm (0521 763402 ), René Sturre (0521-538770), of via het e-mail adres.

Let op: het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding. U kunt zich uiterlijk tot 18 mei aanmelden.

NIEUWS

Belonen en beoordelen, een jaarlijkse rituele dans? Of maken we het leuker..

De traditionele manier van beoordelen waarbij één keer per jaar een  …

Posttraumatische stressstoornis of PTSS; hoe herken je dit en hoe ga je hier mee om?

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die kan ontstaan na …

Cyclus Succesvol Ondernemen start 21 mei

Speciaal voor u die serieus nadenkt over het starten van een …

Een vliegende start via het Ondernemersloket

Op donderdag 13 december organiseert Stichting Kennis Netwerk Steenwijkerland in samenwerking …

gezondheid is te managen: sessie 3

organisatiecultuur en menselijk gedrag Op 11 december vindt de derde sessie …

logo kns