Over KNS

Kennis Netwerk Steenwijkerland is opgericht in 2005 en is een stichting zonder winstoogmerk. In mei 2006 vond de aftrap plaats: een Kennis Café waarbij advocaat Wim Anker vertelde dat het vergaren en het delen van kennis van essentieel belang is, ook binnen zijn bedrijf.

Het opstarten van een stichting zoals het Kennis Netwerk bracht initiële kosten met zich mee. Wij waren zeer verheugd, dat wij voor de opstartperiode een subsidie van Leader+ hebben mogen ontvangen. Daarnaast konden wij afgelopen jaren ook rekenen op de steun van een aantal financiële participanten, zowel profit als non-profit organisaties, die het Kennis Netwerk Steenwijkerland een warm hart toedragen.

Naast verschillende algemene bijeenkomsten, organiseert Kennis Netwerk Steenwijkerland ook bijeenkomsten voor aparte disciplines. Deze disciplines zijn onderverdeeld in verschillende contact groepen, zoals:

– contactgroep Personeel & Organisatie
– contactgroep Jonge Ondernemers
– starterscyclus voor startende en net gestarte ondernemers

Het bestuur

kns-bestuur

Ons bestuur bestaat uit Cindy van der Helm (voorzitter), Nick van Berkel (penningmeester), Margriet Bollen, Anita Hesselink en Rene Sturre. We worden ondersteund door onze secretaresse Laetitia Boer-Wolters. We maken graag een keer kennis op een van onze bijeenkomsten. Klik hier voor de foto’s en een korte introductie van het bestuur.

Voorwaarden voor deelname aan contactgroepen:

  1. Het belangeloos en kosteloos uitwisselen van kennis zodat de kennis voor iedereen, die deelneemt aan de netwerkgroepen, wordt vergroot.
  2. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat zij discreet omgaan met de interne informatie van de individuele deelnemer en het desbetreffende bedrijf. Alle informatie gehoord en besproken bij een contactgroep bijeenkomst dient binnen de contactgroep te blijven en als vertrouwelijke informatie te worden behandeld.
  3. De (aspirant) deelnemers van een contactgroep, moeten voldoende affiniteit hebben met deze contactgroep. Dus bijvoorbeeld voor deelname aan de contactgroep Personeel&Organisatie dient iemand P&O-er te zijn of zich, in belangrijke mate, binnen het bedrijf bezig houden met personeelswerk.
  4. Deelname aan contactgroepen is gratis voor financiële participanten van Kennis Netwerk Steenwijkerland (tenzij van te voren anders wordt aangegeven). Indien een bedrijf of organisatie geen financiële participant is van Kennis Netwerk Steenwijkerland worden er kosten berekend voor deelname aan een contactgroep. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: info@kennisnetwerksteenwijkerland.nl.

NIEUWS

Belonen en beoordelen, een jaarlijkse rituele dans? Of maken we het leuker..

De traditionele manier van beoordelen waarbij één keer per jaar een  …

Posttraumatische stressstoornis of PTSS; hoe herken je dit en hoe ga je hier mee om?

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die kan ontstaan na …

Cyclus Succesvol Ondernemen start 21 mei

Speciaal voor u die serieus nadenkt over het starten van een …

Een vliegende start via het Ondernemersloket

Op donderdag 13 december organiseert Stichting Kennis Netwerk Steenwijkerland in samenwerking …

gezondheid is te managen: sessie 3

organisatiecultuur en menselijk gedrag Op 11 december vindt de derde sessie …

logo kns